лекція “П’ять перлин княжого Галича” у Львові

We Lwowie odbędzie się wykład „Pięć pereł książęcego Halicza”

Jeśli interesujesz się historią i kochasz miasto Halicz (albo nigdy o nim nie słyszałeś i chcesz dowiedzieć się, co w nim wyjątkowego), koniecznie wybierz się na wykład „Pięć pereł książęcego Halicza”. Zdobędziesz tam mnóstwo ciekawych informacji.

Czym jest miasto Halicz?

Ten punkt jest dla tych, którzy po raz pierwszy słyszą nazwę Halicz. Otóż, Halicz to miasto w obwodzie iwano-frankiwskim z bogatą historią i kulturą. Zostało założone w IX wieku i stało się jednym z najważniejszych ośrodków ukraińskiej państwowości. Było stolicą Księstwa Halickiego, a później Halicko-Wołyńskiego. W XIII wieku, gdy Kijów stracił swoją potęgę, Halicz stał się nowym centrum tworzenia ukraińskiego państwa. Miasto pełniło istotną rolę handlową, rzemieślniczą i kulturalną. Dało też nazwę całemu regionowi Ukrainy.

To właśnie stąd pochodzi tytułowanie książąt, królów, patriarchów i metropolitów. A haliccy budowniczy wznosili bielutkie świątynie, podobnych którym nie ma na świecie.

W skrócie o wykładzie „Pięć pereł książęcego Halicza”

Przede wszystkim trzeba opisać prelegentów. Zatem, Jurij Łukomśkyj jest doktorem architektury, starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Ukrainoznawstwa im. Iwana Kripyjakjewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Natomiast Andrij Husak to historyk, pracownik naukowy Narodowego Rezerwatu „Dawnyj Halycz”.

Jak mówią sami prelegenci, podczas wykładu uczestnicy poznają przeszłość stołecznego miasta nad Dniestrem, unikalne zabytki o znaczeniu ogólnoukraińskim i światowym, wyniki najnowszych badań archeologicznych oraz powiązania Halicza z innymi europejskimi miastami.

Miłym bonusem dla wszystkich będzie pyszna kawa, którą poczęstuje Kawa Starego Lwa.

Kiedy: 12 grudnia 2023 o 17:00

Gdzie: Lwowski Pałac Sztuki

Podobne wpisy